Språkintroduktion på Mediegymnasiet är till för dig som nyss kommit till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att du sedan ska kunna gå vidare till ett gymnasieprogram, Komvux eller ut i arbete.

Din utbildning skräddarsys efter dina behov och våra engagerade och kompetenta lärare ger dig all stöttning som du behöver. Under din tid hos oss kommer du få arbeta ämnesövergripande, i grupper samt individuellt.

Hela tiden förbereds du inför nästa steg i din utveckling. Dessutom är Mediegymnasiet en av de skolor i Göteborg som har flest ämnen för dig att välja mellan, hela 12 olika ämnen!

Elever skrattar i grupp och poserar för kameran.

DU BLIR EN DEL AV SKOLAN

Under din tid på språkintroduktion blir du en viktig del av Mediegymnasiet och får bidra till vår gemenskap med dina erfarenheter och kunskaper. Här deltar du i skolans gemensamma aktiviteter och friluftsdagar. Helt enkelt – en fantastisk språngbräda in i utbildningsvärlden!

ÄMNEN DU KAN LÄSA

• Modersmål

• Svenska som andraspråk

• Engelska

• Matematik

• Idrott och hälsa

• Bild

• Biologi

• Kemi

• Fysik

• Geografi

• Samhällskunskap

• Historia

• Religionskunskap

• Modersmål (Möjligt att testa av)

SÅ SÖKER DU

Du som är inskriven på en grundskola: sök via Gymnasieantagningen. Kontakta studievägledare på din skola för mer information.

För dig som inte är inskriven på en grundskola, sök via Slussen- Göteborgs stads mottagningsenhet för Språkintroduktionsprogrammet, som du når på telefon: 072-855 31 68

JOIN US.

Mediegymnasiet är det självklara gymnasievalet för dig som är intresserad av att plugga vidare efter gymnasiet och samtidigt få vara kreativ! Fyll i dina uppgifter så får du påminnelser inför Öppna hus.

När börjar du gymnasiet?

När du eller dina föräldrar skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till öppet hus/annan skolvisning, önskar information eller marknadsföring om våra skolor, behöver samtycke lämnas. Samtycke är frivilligt och avges när anmälan eller önskemålet skickas in. Mediegymnasiet är personuppgiftsansvarig på den skola som du har anmält intresse till. Skolan är en del av AcadeMedia-koncernen.

De personuppgifter vi behandlar är namn, e-postadress och telefonnummer för samtliga kontakter med dig samt programval och år för tänkt studiestart för information och marknadsföring. Vissa utskick innehåller spårningspixlar så vi kan se antal öppnade brev.

Uppgifterna delas med anställda inom skoladministration och kommunikation på de skolor du visat intresse för. Syftena är att administrera besök, skicka marknadsföring, andra meddelanden och påminnelser. Vi kan även komma att dela uppgifter till kommunikatörer på bolag inom koncernen för marknadsföring av liknande utbildningar. Vidare lämnar vi information till myndigheter om vi är skyldiga att göra så enligt lag.

De rättsliga grunderna är samtycke för administration av skolbesök och svar på allmänna frågor samt berättigat intresse för den marknadsföring som inte följer av samtycke. Reklam för liknande utbildningar anser vi motiverade i viss omfattning. Utlämnande till myndigheter följer av rättslig förpliktelse. Uppgifterna lagras i ett år efter att ansökningstiden för den sökta utbildningen gått ut. Vid tillbakadraget samtycke gallras uppgifterna omgående.

Till tekniskt stöd anlitas personuppgiftsbiträdena AcadeMedia Support AB, Microsoft Ireland Operations Ltd och Infobip Sweden AB. Uppgifterna kan komma att behandlas i Sverige/EU och i de s.k. tredjeländerna USA, Brasilien, Kina, Indien, Vietnam, Malaysia och Ryssland. Överföring till tredjeländerna sker med stöd av EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

Du kan när du vill dra tillbaka ditt samtycke, invända mot behandlingen, begära registerutdrag, rättelse eller att vi begränsar behandlingen. För att avregistrera dig från digitala reklam- och kommunikationsutskick, följ instruktionerna i det SMS eller e-post som du har fått från oss. Du kan även kontakta skolan för detta på fliken Kontakt i menyn.

KONTAKT

Vårt dataskyddsombud kontaktas på dataskydd@academedia.se. Vid klagomål på personuppgiftsbehandlingen skickas det till tillsynsmyndigheten IMY (www.imy.se).