Språkintroduktion på Mediegymnasiet är till för dig som nyss kommit till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att du sedan ska kunna gå vidare till ett gymnasieprogram, Komvux eller ut i arbete.

Din utbildning skräddarsys efter dina behov och våra engagerade och kompetenta lärare ger dig all stöttning som du behöver. Under din tid hos oss kommer du få arbeta ämnesövergripande, i grupper samt individuellt.

Hela tiden förbereds du inför nästa steg i din utveckling. Dessutom är Mediegymnasiet en av de skolor i Göteborg som har flest ämnen för dig att välja mellan, hela 12 olika ämnen!

DU BLIR EN DEL AV SKOLAN

Under din tid på språkintroduktion blir du en viktig del av Mediegymnasiet och får bidra till vår gemenskap med dina erfarenheter och kunskaper. Här deltar du i skolans gemensamma aktiviteter och friluftsdagar. Helt enkelt – en fantastisk språngbräda in i utbildningsvärlden!

ÄMNEN DU KAN LÄSA

• Modersmål

• Svenska som andraspråk

• Engelska

• Matematik

• Idrott och hälsa

• Bild

• Biologi

• Kemi

• Fysik

• Geografi

• Samhällskunskap

• Historia

• Religionskunskap

• Modersmål (Möjligt att testa av)

SÅ SÖKER DU

Du som är inskriven på en grundskola: sök via Gymnasieantagningen. Kontakta studievägledare på din skola för mer information.

För dig som inte är inskriven på en grundskola, sök via Slussen- Göteborgs stads mottagningsenhet för Språkintroduktionsprogrammet, som du når på telefon: 072-855 31 68,