3.6 miljarder människor använder sociala medier varje dag. Sociala medier har gått från gulliga kattbilder till en mångmiljardbusiness på mindre än ett decennium. Idag är det näst intill omöjligt att hitta ett företag, en organisation eller politiker som inte finns på sociala medier.

Innehåll, strategier och mätbarhet i social media har med andra ord aldrig varit viktigare. Kampanjerna kan vara personliga, lokala eller globala och enskilda influencers som Greta Thunberg kan sätta avtryck i en hel värld.

Världen förändras snabbt och sociala medier är inte bara underhållande utan också en maktfaktor som informationsbärande och opinionsbildande verktyg. Därför behöver samhället medvetna och ansvarsfulla piloter i våra sociala kanaler.

Du behöver ingen förkunskap om fotografering och redigering, bara ett brinnande intresse – vi lär dig resten!

Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig behörighet att plugga vidare på högskolan.

Elever skrattar och spelar schack.

VAD LÄR JAG MIG?

Fördjupningen kombinerar arbete inom kommunikation, journalistik och reklam med de senaste digitala verktygen. Här utmanas du och dina klasskamrater att på ett kreativt och strategiskt sätt ta fram budskap som når igenom bruset och mäta resultaten. Du får även arbeta praktiskt genom att producera innehåll för kanaler som vlog, poddar, annonser, infografik, copy/text och bilder.

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET

För att förändra världen behöver vi förstå den. När vi ställs inför förändring behövs det kreativa och nyfikna personer med visionen att skapa en bättre plats och ett hållbart samhälle för oss alla – och du är en av dem! På samhällsvetenskapsprogrammet utmanas du därför i att se mönster och ifrågasätta sånt som ingen tidigare ifråga satt.

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter programmet har du kunskaper för högskolestudier inom ett brett samhällsvetenskapligt område.

RELATERADE JOBB

  • Kommunikatör
  • Mediestrateg
  • Social media manager
  • Journalist
  • Marknadsförare
  • Informatör
  • Webbredaktör
  • Lärare
En iphone ligger på en gul yta och visar snapchats logga på skärmen.
Elev tar selfie i en fotostudio, svartvitt.
En iphone och en laptop ligger på en vit yta sett ovanifrån.
Lärare hjälper elever i klassrum, en elev ler mot kameran.

HUR SÖKER JAG?

Du ansöker via webben för gymnasieantagning i din kommun. Om du går i grundskolan, kommer du att få ett lösenord hemskickat. När du ansöker, behöver du en sökkod. Du hittar sökkoderna på varje programsida i katalogen. Sista ansökningsdag är olika beroende på vilken kommun du bor i. Kolla med din studie- och yrkesvägledare om du är osäker eller gymnasieantagningen.

Samhällsvetenskap & Social Media

Gymnasiegemensamma ämnen

1250
Ämnen
Poäng
Engelska 5
100
Engelska 6
100
Historia 1b
100
Idrott och hälsa 1
100
Matematik 1b
100
Matematik 2b
100
Naturkunskap 1b
100
Religionskunskap 1
50
Samhällskunskap 1b
100
Svenska 1
100
Svenska 2
100
Svenska 3
100
Gymnasiearbete
100

Programgemensamma ämnen

300
Ämnen
Poäng
Filosofi 1
50
Psykologi 1
50
Moderna språk steg 1 eller 3
100
Moderna språk steg 2 eller 4
100

Inriktningsämnen

350
Ämnen
Poäng
Psykologi 2a
50
Journalistik, reklam och information 1
100
Medieproduktion 1
100
Medier, samhälle och kommunikation
100

Programfördjupning - Samhällsvetenskap & Social Media

400
Ämnen
Poäng
Medieproduktion 2
100
Journalist, reklam och information 2
100
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering
100
Textkommunikation
100

Individuellt val

200
Välj 200 poäng. Alla kurser är 100 poäng (utom psykologi 1 och 2a).
Ämnen
Poäng
Kriminologi
Fotografisk bild 1
Animation
Naturkunskap 2
Gränssnittsdesign
Psykologi 1
Psykologi 2a
Grafisk kommunikation 1
Film- och TV-produktion 1
Matematik 2b
Matematik 3b
Engelska 7
Entreprenörskap
Idrott och hälsa 2
Totalt
200
Summa 2500

JOIN US.

Mediegymnasiet är det självklara gymnasievalet för dig som är intresserad av att plugga vidare efter gymnasiet och samtidigt få vara kreativ! Fyll i dina uppgifter så får du påminnelser inför Öppna hus.

När börjar du gymnasiet?

När du eller dina föräldrar skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till öppet hus/annan skolvisning, önskar information eller marknadsföring om våra skolor, behöver samtycke lämnas. Samtycke är frivilligt och avges när anmälan eller önskemålet skickas in. Mediegymnasiet är personuppgiftsansvarig på den skola som du har anmält intresse till. Skolan är en del av AcadeMedia-koncernen.

De personuppgifter vi behandlar är namn, e-postadress och telefonnummer för samtliga kontakter med dig samt programval och år för tänkt studiestart för information och marknadsföring. Vissa utskick innehåller spårningspixlar så vi kan se antal öppnade brev.

Uppgifterna delas med anställda inom skoladministration och kommunikation på de skolor du visat intresse för. Syftena är att administrera besök, skicka marknadsföring, andra meddelanden och påminnelser. Vi kan även komma att dela uppgifter till kommunikatörer på bolag inom koncernen för marknadsföring av liknande utbildningar. Vidare lämnar vi information till myndigheter om vi är skyldiga att göra så enligt lag.

De rättsliga grunderna är samtycke för administration av skolbesök och svar på allmänna frågor samt berättigat intresse för den marknadsföring som inte följer av samtycke. Reklam för liknande utbildningar anser vi motiverade i viss omfattning. Utlämnande till myndigheter följer av rättslig förpliktelse. Uppgifterna lagras i ett år efter att ansökningstiden för den sökta utbildningen gått ut. Vid tillbakadraget samtycke gallras uppgifterna omgående.

Till tekniskt stöd anlitas personuppgiftsbiträdena AcadeMedia Support AB, Microsoft Ireland Operations Ltd och Infobip Sweden AB. Uppgifterna kan komma att behandlas i Sverige/EU och i de s.k. tredjeländerna USA, Brasilien, Kina, Indien, Vietnam, Malaysia och Ryssland. Överföring till tredjeländerna sker med stöd av EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

Du kan när du vill dra tillbaka ditt samtycke, invända mot behandlingen, begära registerutdrag, rättelse eller att vi begränsar behandlingen. För att avregistrera dig från digitala reklam- och kommunikationsutskick, följ instruktionerna i det SMS eller e-post som du har fått från oss. Du kan även kontakta skolan för detta på fliken Kontakt i menyn.

KONTAKT

Vårt dataskyddsombud kontaktas på dataskydd@academedia.se. Vid klagomål på personuppgiftsbehandlingen skickas det till tillsynsmyndigheten IMY (www.imy.se).