×
 

På Mediegymnasiet erbjuder vi det samhällsvetenskapliga programmet med inriktningarna Beteendevetenskap samt Medier, information och kommunikation.

Det samhällsvetenskapliga programmet är en bred utbildning som passar dig som är intresserad av mänskligt beteende och psykologi. Här får du arbeta med din kreativitet och utveckla en djupare förståelse för individer i samspel med grupper, organisationer och samhällen. Båda inriktningarna är högskoleförberedande och har en digital prägel.

Du behöver ingen förkunskap om digitalt skapande eller beteendevetenskap, bara ett brinnande intresse – vi lär dig resten!

Elever skrattar och spelar schack.
BETEENDEVETENSKAP & NUDGING

BETEENDEVETENSKAP & NUDGING

Program Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning Beteendevetenskap

SAMHÄLLSVETENSKAP & SOCIAL MEDIA

SAMHÄLLSVETENSKAP & SOCIAL MEDIA

Program Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning Medier, information och kommunikation

EFTER UTBILDNINGEN

För att förändra världen behöver vi förstå den. När vi ställs inför förändring behövs det kreativa och nyfikna personer med visionen att skapa en bättre plats och ett hållbart samhälle för oss alla – och du är en av dem! På samhällsvetenskapsprogrammet utmanas du därför i att se mönster och ifrågasätta sånt som ingen tidigare ifrågasatt.

Oavsett vilken inriktning du väljer så är samhällsvetenskapsprogrammet högskoleförberedande, och efter utbildningen har du kunskaper för högskolestudier inom ett brett samhällsvetenskapligt område.

EXEMPEL PÅ RELATERADE JOBB

  • Kommunikatör
  • Marknadsförare
  • Lärare
  • Stadsvetare
  • Psykolog
  • Polis
  • Sjuksköterska
  • Mediestrateg
  • Journalist
  • Webbredaktör
Elever i grupp skrattar och poserar för kameran.
Elev tar selfie i en fotostudio, svartvitt.
En svart smartwatch placerad i en vit miljö på en xbox konsol.
En person jobbar i ett textdokument på en laptop.

JOIN US.

Mediegymnasiet är det självklara gymnasievalet för dig som är intresserad av att plugga vidare efter gymnasiet och samtidigt få vara kreativ! Fyll i dina uppgifter så får du påminnelser inför Öppna hus.

När börjar du gymnasiet?

När du eller dina föräldrar skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till öppet hus/annan skolvisning, önskar information eller marknadsföring om våra skolor, behöver samtycke lämnas. Samtycke är frivilligt och avges när anmälan eller önskemålet skickas in. Mediegymnasiet är personuppgiftsansvarig på den skola som du har anmält intresse till. Skolan är en del av AcadeMedia-koncernen.

De personuppgifter vi behandlar är namn, e-postadress och telefonnummer för samtliga kontakter med dig samt programval och år för tänkt studiestart för information och marknadsföring. Vissa utskick innehåller spårningspixlar så vi kan se antal öppnade brev.

Uppgifterna delas med anställda inom skoladministration och kommunikation på de skolor du visat intresse för. Syftena är att administrera besök, skicka marknadsföring, andra meddelanden och påminnelser. Vi kan även komma att dela uppgifter till kommunikatörer på bolag inom koncernen för marknadsföring av liknande utbildningar. Vidare lämnar vi information till myndigheter om vi är skyldiga att göra så enligt lag.

De rättsliga grunderna är samtycke för administration av skolbesök och svar på allmänna frågor samt berättigat intresse för den marknadsföring som inte följer av samtycke. Reklam för liknande utbildningar anser vi motiverade i viss omfattning. Utlämnande till myndigheter följer av rättslig förpliktelse. Uppgifterna lagras i ett år efter att ansökningstiden för den sökta utbildningen gått ut. Vid tillbakadraget samtycke gallras uppgifterna omgående.

Till tekniskt stöd anlitas personuppgiftsbiträdena AcadeMedia Support AB, Microsoft Ireland Operations Ltd och Infobip Sweden AB. Uppgifterna kan komma att behandlas i Sverige/EU och i de s.k. tredjeländerna USA, Brasilien, Kina, Indien, Vietnam, Malaysia och Ryssland. Överföring till tredjeländerna sker med stöd av EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

Du kan när du vill dra tillbaka ditt samtycke, invända mot behandlingen, begära registerutdrag, rättelse eller att vi begränsar behandlingen. För att avregistrera dig från digitala reklam- och kommunikationsutskick, följ instruktionerna i det SMS eller e-post som du har fått från oss. Du kan även kontakta skolan för detta på fliken Kontakt i menyn.

KONTAKT

Vårt dataskyddsombud kontaktas på dataskydd@academedia.se. Vid klagomål på personuppgiftsbehandlingen skickas det till tillsynsmyndigheten IMY (www.imy.se).