×

 

Anmäl dig till öppet hus!

Vi på Drottning Blanka välkomnar dig på vårt öppna hus. Öppet hus är en bra tillfälle att lära känna vår skola men också de elever som går på skolan.

Våra öppna hus

Lördag
16 oktober
  1. kl 12.00-14.00
Onsdag
17 november
  1. kl 17.00-19.00
Onsdag
08 december
  1. kl 17.00-19.00
Onsdag
19 januari
  1. kl 17.00-19.00
Onsdag
27 april
  1. kl 17.00-19.00