×
 

MEDIEGYMNASIET

På Mediegymnasiet och LBS är vi måna om att ge alla elever goda förutsättningar att lära sig och utvecklas! Alla våra elever ska uppleva att de får en bra utbildning genom god undervisning av duktiga och engagerade lärare. Förutom att få det man som elev har rätt till enligt de lagar och regler som finns för gymnasiet – en bra utbildning i en trygg miljö – är det också viktigt för oss att ta varje elev ett steg närmare sina framtidsmål och drömmar.

För att lyckas med detta har vi hela tiden koll på våra resultat och är måna om att ständigt fråga våra elever om hur de upplever sin skola och sin undervisning. Utifrån det som framkommer gör vi analyser tillsammans med rektorer, lärare och elever och sätter in olika utvecklingsinsatser utifrån behov som vi sedan följer upp och analyserar vidare. Vi arbetar helt enkelt med ett systematiskt kvalitetsarbete för att ständigt bli bättre på det vi gör!

Kvitto på vårt arbete

Som ett kvitto på vårt arbete med att följa upp och utvärdera vår verksamhet för ständig förbättring, fick LBS 2015 ett erkännande från Svenska institutet för Kvalitetsutveckling. Två år senare, tilldelades också en av våra skolor – LBS Halmstad – som enda skola i landet, kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2017 – något vi är mycket stolta över.

Vill du veta mer om hur vi arbetar och våra resultat, får ni gärna ta del av huvudmannens eller skolans kvalitetsrapport som finns nedan. Är du extra nyfiken på vårt kvalitetsarbete är du också välkommen att kontakta LBS Kvalitets- och utvecklingsansvarige Johanna Svedberg på johanna.svedberg@academedia.se