×
 

Hur jobbar Mediegymnasiet med elevhälsa?

Elevhälsoteamet vill bidra till elevers hälsa och lärarande under hela deras tid på Mediegymnasiet. Bilderna visar några av de idéer och aktiviteter som elevhälsoteamet tycker är viktiga inom elevhälsoarbetet, och vilka professioner som finns med i teamet.

Har du några frågor om elevhälsans arbete?

Välkomna att mejla till mediegymnasiet@lbs.se, så kontaktar någon från elevhälsan er så snart som möjligt.